Služby

Zhodnocovanie prebieha dvoma spôsobmi v závislosti od druhu biologického odpadu. Tráva, lístie a menšie odrezky stromov sa pomocou technológie kompostovania zhodnocujú na kvalitný kompost, vhodný napríklad ako hnojivo do záhrad. Väčšie odrezky stromov a rôzne iné kusy listnatých ako aj ihličnatých stromov sa vhodnou technológiou menia na štiepku, ktorá sa výborne hodí napríklad ako palivo do kotlov prezentovaných v tomto katalógu.

Takýmto spôsobom spracovania biologického odpadu vzniká obnoviteľná energia, ktorej cyklus je znázornený na obrázku vyššie. V neposlednom rade sa takto chráni aj naše životné prostredie.

image