Teplovodné kotle ATOMA na palivové drevo

Teplovodný kotol ATOMA je určený k spaľovaniu palivového dreva a krátkeho kusového dreva. Ako palivo je taktiež možné použiť, pri využití kvalitného dvojstupňového spaľovania, hnedé uhlie, čierne uhlie, brikety, koks, pelety, čerstvé piliny, vlhkú štiepku i ostatnú vlhkú biomasu. To je umožnené originálnou konštrukciou ohniska kotla. Spaľovanie tohto rôznorodého paliva nemá vplyv na záručné podmienky kotla ATOMA.

Suché drevo nie je podmienkou. Vyšší obsah vlhkosti má však vplyv na výhrevnosť paliva a výkon kotla.

Záruka na nepriepustnosť kotlového telesa je 8 rokov a predpokladaná životnosť až 30 rokov, pri dodržovaní prevádzkových podmienok.

Schéma spaľovania v kotloch ATOMA

teplovodne kotle Atoma na palivove drevo
 • 1) spaľovacia komora
 • 2) prívod sekundárneho vzduchu
 • 3) vodou chladený rošt
 • 4) prikladávacie dvierka
 • 5) čistiace dvierka
 • 6) dvierka pre prívod a reguláciu primárneho vzduchu
 • 7) dvierka pre čistenie kotla
 • 8) popolník
 • 9) vývod spalín do komína
 • 10) prívod spätnej vody do kotla
 • 11) vývod vykurovacej vody z kotla
 • 12) tepelná izolácia kotla
 • 13) oplechovanie kotla
 • 14) modrá farba označuje vodu v kotly

Teplovodný kotol ATOMA na palivové drevo a ostatné tuhé palivá má zváranú konštrukciu z oceľového kotlového plechu. Všetky steny kotlového telesa sú dvojité, zaplnené vodou, vrátane roštu z teplovzdorných trubiek, čo umožňuje vysoké využitie tepla vzniknutého horením.

Teplovodný kotol ATOMA na palivové drevo a ostatné tuhé palivá má zváranú konštrukciu z oceľového kotlového plechu. Všetky steny kotlového telesa sú dvojité, zaplnené vodou, vrátane roštu z teplovzdorných trubiek, čo umožňuje vysoké využitie tepla vzniknutého horením.

Kotlové teleso je vybavené tepelnou izoláciou a krycími plechmi s povrchovou úpravou. V hornej doske je zabudovaný ukazovateľ teploty a tlaku.

Kotol ATOMA je konštruovaný na menší komínový ťah 8 – 12 Pa. Preto pri vyššom ťahu odporúčame inštalovať obmedzovač komínového ťahu.

Pri optimálnom nastavení prúdenia primárneho (komínový ťah 6-8 Pa) a sekundárneho vzduchu je možné dosiahnuť mimoriadne priaznivé doby vyhorievania paliva.

PALIVO DOBA
Mäkké drevo až 5 hodín *
Uhlie až 12 hodín *
Tvrdé drevo až 10 hodín *
Koks až 20 hodín *

* môže sa líšiť v závislosti na podmienkach horenia a obsahu vlhkosti

kotol
kotol